Cihelna není prodejna stavebnin

Vážení občané,

jestlipak víte, že na cihelnu Ve Studených se chodí „nakupovat“ jako do prodejny stavebnin, a to jen „za pět prstů?“ Tak si to asi vysvětluje občan, který si v říjnu odvezl z prostoru cihelny cement určený k dokončovacím pracím na peci,  dřevěnou lavici a stavební kolečko, které sloužilo členům vlastivědného spolku při rekonstrukci cihelny. Objemné předměty do nákupní tašky nebo batohu nedal, musel si „potřebný chudák“ lup odvézt autem. Je tak hamižný, zlomyslný nebo trpí kleptománií? Ať už je to jakkoliv, způsobil krádež a trestuhodný čin.

Naši předkové říkali: „Lehko nabyl, lehko pozbyl.“ Toto léty osvědčené rčení je dobré si pamatovat.

Zklamáni chováním pobertů pokračovali na podzim členové spolku v další práci. I přes nepříznivé počasí vyplňovali spáry na obvodovém zdivu cihlářské pece, vyčistili studánku pod Barborou a přichystali množství kamení na vyzdění portálu studánky, na schody ke studánce a úpravu okolí.

Pokračují práce na budování hornického muzea na dole Simson. Zásluhou vedení našeho města byly postaveny schody z přízemí haly do poschodí. Spolku se podařilo koupit velkou plastiku s hornickou tematikou, kterou bylo nutné opatrně sundat z původního místa v bývalém ředitelském domě v Zastávce u Brna a převézt na důl Simson. Plastika se skládá z devíti částí a práce mužům spolku zabrala téměř dva dny.

IMG_20171201_151038

Děkujeme těm, kteří nám nezištně pomáhají. Miloši Soukupovi, Janu Kořenkovi za materiální pomoc, Antonínu Filipi za důlní vozík, Jiřímu Hájkovi za úpravu zdi po plastických obrazech, Milanu Nekužovi za účinnou spolupráci a vedení města, které je spolku stálou oporou.

Vlastivědný spolek Zbýšov přeje všem občanům, zvláště pak sponzorům, dárcům exponátů a spolupracovníkům pokojné Vánoce, spokojenost a pevné zdraví v příštím roce.

Za Vlastivědný spolek Zbýšov ´Jiřina Rausová