Den horníků 2017

 

Vzpomínka na Den horníků

Zbýšov žil dlouhá léta hornickým životem. Muže stejného povolání spojovala nejen práce, ale i svátky a oslavy. Pravidelným každoročním svátkem byl zářijový Den horníků. Po několikaleté odmlce se starosta Zbýšova s předsedou Vlastivědného spolku Zbýšov rozhodli připomenout bývalým pracovníkům dolů jejich náročné povolání a hornickou tradici vzkřísit.

8. září byli pozváni do Hornického domu všichni bývalí zaměstnanci dolů. Dostavili se i zástupci Vlastivědného spolku Oslavany. Z Brna přijel nejstarší host PhDr. Miroslav Vespalec, který kdysi pracoval na Simsonu jako strojník.

Den horníků 2017

Všechny přivítal a setkání zahájil Mgr. Miroslav Vespalec, zazněla hornická hymna.

Ing. Milan Doleží promluvil o uzavírání dolu Jindřich, rozdělení RUD na dva subjekty. Po privatizaci podniku pokračovala výroba ocelových konstrukcí a dřevovýroba. V podzemí zůstalo odepsáno 26 milionů tun uhlí. Ing. Milan Doleží poděkoval paní Jarmile Plchové z Oslavan, která celé období podrobně zaznamenala.

Místní starosta Vratislav Široký informoval přítomné o postupu prací na dole Simson, jehož opravy a budování hornického muzea MěÚ financuje.

Poslední slovo si vzal Karel Novotný, předseda Vlastivědného spolku Zbýšov. Poděkoval více než 70 účastníkům, že si přišli zavzpomínat na svou práci a více než dvousetletou historii dobývání uhlí.

Při občerstvení pokračovali přítomní ve skupinkách v přátelské besedě.

Rausová Jiřina