Dřevěná lávka přes potok u cihelny dosloužila

Členové vlastivědného spolku před pár lety postavili dřevěnou lávku na soutoku zbýšovského a neslovického potoka. Doposud dobře sloužila, ale vlivem vlhkého prostředí došlo k destrukci nosných dřevěných kmenů. Z důvodu bezpečnosti bylo přistoupeno k nahrazení stávající dřevěné lávky  lávkou ocelovou. Pět minut po dohotovení ji vyzkoušeli jako první 2 turisté z Brna, a to paní Jaroslava Konečná a pan Racek Vladimír. S ohledem na větší šířku nové lávky bude jistě dobře sloužit nejen pěším, ale i cyklistům a maminkám s kočárky.

  Stavba nové lávky