Návštěva na dole Paskov ve Staříči

 Návštěva dolu Paskov ve Staříči

Dne 23.5.2017 odjela skupina členů vlastivědného spolku do Staříče na důl Paskov. Jak jistě všichni víte ze sdělovacích prostředků, tak tento důl je v likvidaci. Cílem domluvené cesty bylo pokusit se z likvidovaného dolu získat pro naše hornické muzeum na dole Simson nějakou důlní mechanizaci, která by jinak stejně skončila někde ve sběrných dvorech. Ředitel dolu i předseda odborové organizace byly našim požadavkům příznivě nakloněni a přislíbili nám maximální podporu. Jelikož je ale důl v současné době v insolvenci, tak musí v této věci počkat na rozhodnutí valné hromady, která se uskuteční dne 16.6.2017. Věříme, že se nám nějaké zajímavé exponáty podaří získat. V rámci návštěvy jsme byli také pozváni na zajimavou prohlídku cvičné štoly.