Hornické slavnosti 2018 na Simsonu

Dne 29. zéří 2018 se Hornické slavnosti uskutečnily poprvé v areálu bývalého dolu Simson. Při této příležitosti bylo otevřeno i hornické  muzeum a návštěvníci si mohli prohlédnout probíhající rekonstrukci šachetní budovy Simson, kterou provádí členové vlastivědného spolku. Zásluhou vedoucí MKC Zbýšov bylo pro účastníky zajištěno pohoštění a o dobrou náladu se postarala i hudba.

Hornické slavnosti 2018

 

Publikováno v Akce Činnost spolku od Antonín Truksa. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hornické slavnosti 2018 na Simsonu

Hornický den 2018

Vlastistivědný spolek Zbýšov ve spolupráci s městským úřadem ve Zbýšově pořádají oslavu hornického dne, na kterou srdečně zveme bývalé pracovníky RUD a VKD. Uskuteční se ve středu dne 12.září 2018 v sále Hornického domu ve Zbýšově. Začátek je v 16.00 hodin. Při této příležitosti bude od 13,00 do 15,45 pro veřejnost otevřeno Hornické muzeum ve Zbýšově v prostorách dolu Simson.

Přijďte se setkat,  zavzpomínat a popovídat si s bývalými spolupracovníky. Zváni jste i se svými partnery.

Na setkání obdržíte občerstvení a malou pozornost.

Srdečně Vás zvou členové vlastivědného spolku spolu se starostou městského úřadu.

Snímek2Snímek1

 

Dne 12.9.2018 se uskutečnil 2 ročník obnovených oslav Dne horníků ve Zbýšově. Oslav v hornickém domě se zůčastnilo 113 bývalých horníků  i povrchových pracovníků RUD a VKD. Každý z účastníků obdržel kromě občerstvení i knihu “ Zbýšov – kapitoly z minulosti a těžba uhlí“. Autorka knihy paní Jarmila Plchová  na požádání vepsala do knihy i věnování.

Při příležitosti oslav Dne horníků  byla otevřena i nová expozice Hornického muzea v areálu dolu Simson. Prohlídky se zúčastnilo 38 občanů Zbýšova a přilehlých obcí.

Obě události dokumentují přiložené koláže, vytvořené z fotografií členky vlastivědného spolku Oslavany Kateřiny Polínkové.

Koláž Dne horníků 2018

Publikováno v Akce Nezařazené od Antonín Truksa. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hornický den 2018

Otevírání léta 2018

Vlastivědný spolek Zbýšov tímto zve všechny milovníky country muziky na tradiční otevírání léta 2018, které se uskuteční v sobotu dne 30.6.2018 v krásném prostředí areálu historické cihelny  ve Zbýšově.  K poslechu ( pro některé i k tanci) zahraje country kapela Noví kaskadéři. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

Vítání léta 2018

Dne 30.června 2018 proběhlo za hojné účasti a za krásného počasí tradiční otevírání léta v prostorách historické zbýšovské cihelny. K příjemné náladě zahrála country kapela „Noví kaskadéři“. Poděkování patří všem sponzorům za příspěvky k občerstvení, a také členům vlastivědného spolku Zbýšov za odvedenou práci při přípravě  a v průběhu konání akce.

Otevírání léta 2018

Publikováno v Akce od Antonín Truksa. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevírání léta 2018

Pochod po hornických stezkách 2018

Vlastivědný spolek Zbýšov zve občany, zvláště mládež, na tradiční Pochod po hornických stezkách.

Již tradičně se koná na státní svátek  8. května. Prezentace na startu u kulturního centra ve Zbýšově od 7,30 hodin do 9,30 hodin. Trasu si každý může zvolit podle své kondice a času, a to buď pěšky, nebo na kole.  Je připravena i trasa pro rodiče s kočárky a malými dětmi. Plánky tras dostanou zájemci u startu.

Pěší trasy : 1) Baby pochod – s kočárky a malými dětmi

2) Trasy pěšího pochodu: 8 km, 10 km, 20 km,  32 km

Cyklistické trasy: 10 – 50 km

Srdečně zve Vlastivědný spolek Zbýšov

Putování hornickým krajem 2018

 

Letošního putování po hornických stezkách se zúčastnilo celkem 74 pěších tůristů, 21 cyklistů a Baby pochodu 25 účastníků. Počasí nám přálo a zúčastnění tak prožili příjemný den a navíc něco udělali pro své zdraví.

IMG_20180508_102910  IMG_20180508_110653

Putování hornickým krajem 2018

Publikováno v Akce Nezařazené od Antonín Truksa. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pochod po hornických stezkách 2018

Plastiky pro Hornické muzeum ve Zbýšově

Po dlouhodobém vyjednávání  se podařilo předsedovi vlastivědného spolku Zbýšov panu Karlu Novotnému dohodnout s panem Petrem Procházkou , majitelem truhlářské firmy Klasik v Zastávce u Brna, získat  díky finančnímu daru pana Miloše Soukupa , sádrové plastiky ze schodiště bývalého ředitelství VKD. Tyto sádrové plastiky ( možná jsou však z Hevlínského jílu) s hornickou tématikou a také s výjevy ze Znojma a Vranova nad Dyjí, vytvořila výtvarnice Marie Sikorová. Našim cílem je umístit tyto plastiky, o které měla zájem i ostravská nadace Landek, do šachetní budovy dolu Simson, kde vlastivědný spolek založil Hornické muzeum.

IMG_20171201_151149

Ve dnech 1. – 5. 12.2017 proběhla demontáž plastik členy spolku.( Karel Novotný, Kamil Novotný, Stanislav Novotný, Jiří Štoudek,Lumír Liška, a Antonín Truksa).  Pan Milan Nekuža zapůjčil lešení a přistavil kontejner na odvoz suti. Byla to velmi náročná práce, protože plastiky byly pod omítku do zdi vsazeny jen kousek od sebe. Navíc, jak jsme zjistili byly na různých místech osazeny ocelovými trny z roxoru, zabetonovanými do vysekaných kapes. Jelikož materiál, ze kterého byly plastiky vytvořeny, je velmi křehký, muselo se s prací postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k jejich poškození. Proto bylo nutno vysekat zdivo poměrně do hloubky, a tak bylo zapravení zdi do původní podoby také poměrně pracné a časově náročné. Konečnou úpravu zdi výmalbou provedl pan Jiří Hájek. Odvoz plastik zajistil svým dodávkovým vozem pan Jiří Kloc. Jménem vlastivědného spolku děkujeme jak panu Miloši Soukupovi, díky jeho finančnímu daru jsme mohli tyto plastiky získat. Dále panu Milanu Nekužovi, panu Jiřímu Hájkovi a panu Jiřímu Klocovi za nezištnou pomoc materiální, technickou a vlastní práci. V současné době jsou plastiky připraveny k zrestaurování, které provedeme před jejich osazením na místo v šachetní budově Simson.

Jak probíhaly od bourání, přes  restaurování až po zabudování plastik v šachetní budově dolu Simson je patrno z přiložených fotografií.

Snímek1Snímek2Snímek3Snímek4

 

 

Publikováno v Činnost spolku Nezařazené od Antonín Truksa. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plastiky pro Hornické muzeum ve Zbýšově

Cihelna není prodejna stavebnin

Vážení občané,

jestlipak víte, že na cihelnu Ve Studených se chodí „nakupovat“ jako do prodejny stavebnin, a to jen „za pět prstů?“ Tak si to asi vysvětluje občan, který si v říjnu odvezl z prostoru cihelny cement určený k dokončovacím pracím na peci,  dřevěnou lavici a stavební kolečko, které sloužilo členům vlastivědného spolku při rekonstrukci cihelny. Objemné předměty do nákupní tašky nebo batohu nedal, musel si „potřebný chudák“ lup odvézt autem. Je tak hamižný, zlomyslný nebo trpí kleptománií? Ať už je to jakkoliv, způsobil krádež a trestuhodný čin.

Naši předkové říkali: „Lehko nabyl, lehko pozbyl.“ Toto léty osvědčené rčení je dobré si pamatovat.

Zklamáni chováním pobertů pokračovali na podzim členové spolku v další práci. I přes nepříznivé počasí vyplňovali spáry na obvodovém zdivu cihlářské pece, vyčistili studánku pod Barborou a přichystali množství kamení na vyzdění portálu studánky, na schody ke studánce a úpravu okolí.

Pokračují práce na budování hornického muzea na dole Simson. Zásluhou vedení našeho města byly postaveny schody z přízemí haly do poschodí. Spolku se podařilo koupit velkou plastiku s hornickou tematikou, kterou bylo nutné opatrně sundat z původního místa v bývalém ředitelském domě v Zastávce u Brna a převézt na důl Simson. Plastika se skládá z devíti částí a práce mužům spolku zabrala téměř dva dny.

IMG_20171201_151038

Děkujeme těm, kteří nám nezištně pomáhají. Miloši Soukupovi, Janu Kořenkovi za materiální pomoc, Antonínu Filipi za důlní vozík, Jiřímu Hájkovi za úpravu zdi po plastických obrazech, Milanu Nekužovi za účinnou spolupráci a vedení města, které je spolku stálou oporou.

Vlastivědný spolek Zbýšov přeje všem občanům, zvláště pak sponzorům, dárcům exponátů a spolupracovníkům pokojné Vánoce, spokojenost a pevné zdraví v příštím roce.

Za Vlastivědný spolek Zbýšov ´Jiřina Rausová

Publikováno v Činnost spolku Nezařazené od Antonín Truksa. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cihelna není prodejna stavebnin

Den horníků 2017

 

Vzpomínka na Den horníků

Zbýšov žil dlouhá léta hornickým životem. Muže stejného povolání spojovala nejen práce, ale i svátky a oslavy. Pravidelným každoročním svátkem byl zářijový Den horníků. Po několikaleté odmlce se starosta Zbýšova s předsedou Vlastivědného spolku Zbýšov rozhodli připomenout bývalým pracovníkům dolů jejich náročné povolání a hornickou tradici vzkřísit.

8. září byli pozváni do Hornického domu všichni bývalí zaměstnanci dolů. Dostavili se i zástupci Vlastivědného spolku Oslavany. Z Brna přijel nejstarší host PhDr. Miroslav Vespalec, který kdysi pracoval na Simsonu jako strojník.

Den horníků 2017

Všechny přivítal a setkání zahájil Mgr. Miroslav Vespalec, zazněla hornická hymna.

Ing. Milan Doleží promluvil o uzavírání dolu Jindřich, rozdělení RUD na dva subjekty. Po privatizaci podniku pokračovala výroba ocelových konstrukcí a dřevovýroba. V podzemí zůstalo odepsáno 26 milionů tun uhlí. Ing. Milan Doleží poděkoval paní Jarmile Plchové z Oslavan, která celé období podrobně zaznamenala.

Místní starosta Vratislav Široký informoval přítomné o postupu prací na dole Simson, jehož opravy a budování hornického muzea MěÚ financuje.

Poslední slovo si vzal Karel Novotný, předseda Vlastivědného spolku Zbýšov. Poděkoval více než 70 účastníkům, že si přišli zavzpomínat na svou práci a více než dvousetletou historii dobývání uhlí.

Při občerstvení pokračovali přítomní ve skupinkách v přátelské besedě.

Rausová Jiřina

Publikováno v Akce od Antonín Truksa. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den horníků 2017

Otevírání léta 2017 – cihelna Zbýšov

Dobrá zábava na cihelně

V sobotu 24.6.2017 se již po páté uskutečnilo setkání milovníků country písniček v prostorách cihelny Zbýšov na již tradiční akci  „Otevírání léta. Přestože stejně jako v loňském roce bylo poměrně horké počasí, panovala v tomto krásném přírodním prostředí dobrá nálada. Díky štědrým sponzorům se o  občerstvení účastníků postarali členové vlastivědného spolku, a skupina Noví kaskadéři  svým vystoupením  opět vytvořila skvělou náladu. Poděkování si jistě zaslouží  i pan J. Široký s manželkou, kteří umožnili našim nejmenším ( a nejen jim) zažít ten nejkrásnější pohled na svět, a to pohled z koňského hřbetu.

Publikováno v Akce od Antonín Truksa. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevírání léta 2017 – cihelna Zbýšov

Návštěva na dole Paskov ve Staříči

 Návštěva dolu Paskov ve Staříči

Dne 23.5.2017 odjela skupina členů vlastivědného spolku do Staříče na důl Paskov. Jak jistě všichni víte ze sdělovacích prostředků, tak tento důl je v likvidaci. Cílem domluvené cesty bylo pokusit se z likvidovaného dolu získat pro naše hornické muzeum na dole Simson nějakou důlní mechanizaci, která by jinak stejně skončila někde ve sběrných dvorech. Ředitel dolu i předseda odborové organizace byly našim požadavkům příznivě nakloněni a přislíbili nám maximální podporu. Jelikož je ale důl v současné době v insolvenci, tak musí v této věci počkat na rozhodnutí valné hromady, která se uskuteční dne 16.6.2017. Věříme, že se nám nějaké zajímavé exponáty podaří získat. V rámci návštěvy jsme byli také pozváni na zajimavou prohlídku cvičné štoly.
Publikováno v Činnost spolku Nezařazené od Antonín Truksa. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva na dole Paskov ve Staříči

Pochod po hornických stezkách

Vlastivědný spolek Zbýšov zve občany, zvláště mládež, na Pochod po hornických stezkách.

Koná se tradičně 8. května, prezentace u startu v kulturním centru od 7,30 hodin do 9,30 hodin. Trasu si každý může zvolit podle své kondice a času, a to buď pěšky, nebo na kole  Plánky trasy dostanou zájemci u startu.

Jelikož všechny tratě dálkového pochodu Putování hornickým krajem povedou v bezprostřední blízkosti historické šachetní budovy Simson, zveme Vás současně k návštěvě zbýšovského muzea hornictví a také k prohlídce výstavy řezbářských prací pana Stanislava Novotného, hrnčířského zboží pana Petra Jurníčka a stolařských výrobku žáků Střední odborné školy v Bosonohách. Výstavní prostory v šachetní budovědolu  Simson budou pro veřejnost otevřeny v pondělí 8.května od 7,30 hodin do 16 hodin. V úterý 9.května pak od 9 hodin do 16 hodin. Vstupné zdarma.

Srdečně zveme a na návštěvu se těšíme.

Vlastivědný spolek Zbýšov

 

DSC_0087

DSC_0105

Snímek4

Snímek2

Publikováno v Akce Historie Zbýšova od Jira Dob. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pochod po hornických stezkách