Plastiky pro Hornické muzeum ve Zbýšově

Po dlouhodobém vyjednávání  se podařilo předsedovi vlastivědného spolku Zbýšov panu Karlu Novotnému dohodnout s panem Petrem Procházkou , majitelem truhlářské firmy Klasik v Zastávce u Brna, získat  díky finančnímu daru pana Miloše Soukupa , sádrové plastiky ze schodiště bývalého ředitelství VKD. Tyto sádrové plastiky ( možná jsou však z Hevlínského jílu) s hornickou tématikou a také s výjevy ze Znojma a Vranova nad Dyjí, vytvořila výtvarnice Marie Sikorová. Našim cílem je umístit tyto plastiky, o které měla zájem i ostravská nadace Landek, do šachetní budovy dolu Simson, kde vlastivědný spolek založil Hornické muzeum.

IMG_20171201_151149

Ve dnech 1. – 5. 12.2017 proběhla demontáž plastik členy spolku.( Karel Novotný, Kamil Novotný, Stanislav Novotný, Jiří Štoudek,Lumír Liška, a Antonín Truksa).  Pan Milan Nekuža zapůjčil lešení a přistavil kontejner na odvoz suti. Byla to velmi náročná práce, protože plastiky byly pod omítku do zdi vsazeny jen kousek od sebe. Navíc, jak jsme zjistili byly na různých místech osazeny ocelovými trny z roxoru, zabetonovanými do vysekaných kapes. Jelikož materiál, ze kterého byly plastiky vytvořeny, je velmi křehký, muselo se s prací postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k jejich poškození. Proto bylo nutno vysekat zdivo poměrně do hloubky, a tak bylo zapravení zdi do původní podoby také poměrně pracné a časově náročné. Konečnou úpravu zdi výmalbou provedl pan Jiří Hájek. Odvoz plastik zajistil svým dodávkovým vozem pan Jiří Kloc. Jménem vlastivědného spolku děkujeme jak panu Miloši Soukupovi, díky jeho finančnímu daru jsme mohli tyto plastiky získat. Dále panu Milanu Nekužovi, panu Jiřímu Hájkovi a panu Jiřímu Klocovi za nezištnou pomoc materiální, technickou a vlastní práci. V současné době jsou plastiky připraveny k zrestaurování, které provedeme před jejich osazením na místo v šachetní budově Simson.

Jak probíhaly od bourání, přes  restaurování až po zabudování plastik v šachetní budově dolu Simson je patrno z přiložených fotografií.

Snímek1Snímek2Snímek3Snímek4