Výsadba lípové aleje ke stému výročí vzniku Československé republiky

Pod patronací MÚ Zbýšov, MKC a SDH  se uskutečnila v neděli dne 4.11.2018 výsadba lipové aleje na hranici katastralního území Zbýšov a Zakřany. 28 líp zasadili jednak členové všech sdružení a spolků Zbýšova, a také několik rodin, které o možnost zasazení si vlastní lípy požádali. Teď už je jen na nich, jak se o své lípy budou starat. K úspěchu této akce přispělo i hezké počasí, hudba flašinetáře pana Číháčka, hudba 2 dudáků a všeobecně dobrá nálada všech zúčastněných. Poděkování patří také panu Pivodovi za zajištění líp a instruktáž správného sázení, dále členům SDH za odvedenou náročnou fyzickou práci a vedoucí MKC paní Martině Švancarové za celkovou organizaci.

Také členové vlastivědného spolku Zbýšov  si zasadili svou vlastní lípu, a sice s pořadovým číslem 10, a to jako připomenutí deseti let záslužné práce členů vlastivědného spolku.

Výsadba lípové aleje