Cihelna

Cihelna ve Studených

cihelna

IMG_0068

Kde se cihelna nachází?

cihelan-mapa

 

Dopis  z technického muzea ke stažení zde: Dopis z technického muzea(PDF, velikost 357 kb).

 

Cihelnu postavil v roce 1924 pan František Nekuža z domu č. p. 39 ve Zbýšově, v katastru na Zelskách nedaleko vyústění zbýšovského potoka Brodky do Neslovického.

Společníky, kteří půjčili nebo vložili kapitál na postavení a zařízení cihelny ve výši 91 053 Kč, byli: Ferdinand Mann, Anton Nekuža a J. Hrubeš. Stavbu pece, obytné budovy a přístřešků provedl podle plánu pan Tomáš Pavlík z Oslavan a zaregistrována byla na Okresním hejtmanství 17.8.1925.

Cihelna byla provozována společností s ručením omezeným Zbejšovské cihelny ve Zbejšově u Brna, registrované řadovým živnostenským společenstvím v Rosicích dne 23.5. 1924.

Poptávka po cihlách, která po 1. světové válce stoupala, postupem času klesla natolik, že společníci se postupně zbavovali svých podílů a v roce 1932 vlastnil cihelnu jen pan František Nekuža.

Výroba cihel (kopání jílu a jeho zpracování do směsi sloužící k naplnění dřevěných forem, sušení v přístřešcích a pálení v peci) byla náročná a zdlouhavá a nemohla odolávat strojní výrobě. Do pece se navezlo až
35 000 cihel, šest dní se pálily a pak 12 dní pec chladla. Poté se vypálené cihly vyvezly a nové usušené cihly navezly na pálení. Proto pan Nekuža pronajal cihelnu v roce 1945 panu Josefu Svobodovi – cihláři – až do roku 1955. Sám pak v roce 1950 ukončil živnostenskou činnost „výroba cihlářského zboží“.

Nájemce po vypršení smlouvy výrobu cihel ukončil v roce 1955. Potom už nebyla obnovena. Cihelna postupně chátrala a v současné době již zůstala jen pec na pálení cihel.

Cihláři ve Zbýšově

Cihláři ve Zbýšově

Cihláři ve Zbýšově

Cihláři ve Zbýšově

Dobová fotografie cihelny ve Zbýšově

Dobová fotografie cihelny ve Zbýšově

Informační kiosek na cihelně

Kromě zrekonstuované cihelny můžete také navštívit informační kiosek, ve kterém najdete zajímavé informace týkající se výroby cihel, značení cihel a rodiny

 

Cihelna na Anenské

Patřila Mullerům, kteří v ní vyráběli cihly většinou pro své stavby.

Z písemných záznamů se dovídáme, že na stavbu Dělnického domu povolila Rosická báňská společnost vyrobit v cihelně na Anenské 70 000 cihel.