Současnost

V cihelně byl ukončen provoz pálení cihel v roce 1954. Od tohoto roku se cihly v dané cihelně nepálí. V té době nastupující strojová výroba v moderních cihelnách vytlačovala malé cihelny s ruční výrobou. Tyto cihelny postupně zanikaly. Co se týká cihelny v trati Ve Studených začíná rokem 2009 snaha o její záchranu. V prosinci 2009 p. Karel Novotný celou cihelnu a okolí prošel. Došel k závěru, že tato cihelna a okolí se nachází v pěkném prostředí. Oslovil svého syna Kamila, Mirka Maloně a paní Plchovou co by mohli udělat pro záchranu cihelny a přilehlého okolí.

Od roku 1954 cihelna chátrala a nikdo se o ni nestaral. To je začátek její záchrany. Následovalo seznámení s majiteli pozemku. Jedná se o tři sourozence Čechovi, dva žijí v Jaroměři nad Rokytnou a jeden ve Znojmě. Uskutečnïlo se několik jednání, jak v Jaroměři, tak u nás ve Zbýšově.

V současné době má Vlastivědný spolek cihelnu pronajatou bezúplatně na dobu 25 let. Na jaře roku 2010 byly odstraněny veškeré náletové dřeviny v okolí a na střeše cihelny. Během celého roku 2010 byly částečně opraveny rozpadlé a zdemolované kamenné pilíře a obvodové zdivo cihelny. Tyto práce byly prováděny svépomocně. Je zpracován projekt na obnovu cihelny a přilehlého okolí. Samotná cihelna bude opravená dle dostupných fotografií.

V okolí cihelny budou postaveny dva přístřešky, o půdorysu 4x5m. V jednom bude ukázka technického vybavení pro výrobu cihel. Druhý přístřešek bude k posezení a odpočinku pro návštěvníky a kolem jdoucí. Dále se uvažuje o instalaci dětských prolízaček. Celý areál cihelny se nachází v těsné blízkosti cesty, vedoucí ke zbýšovské vodárně, kde je soutok potoků Neslovického a Brodky (Zbýšovský potok, jenž pramení u Kina Horník), po které v budoucnu povede cyklostezka. Přes soutok potoků bude postavena lávka, po které budou cyklisté moci pokračovat na Rybičkovu skálu, do Oslavan anebo Padochova.

Náš záměr je zachování torza cihelny k rozšíření celé oblasti Zbýšova. Vytvoření turistické infrastruktury a zapojení do informačního systému ve Zbýšově a okolí “naučné stezky po historických místech Zbýšova.“ Projekt naučné stezky je zpracován. Do jednoho z třinácti zastavení je začleněná stará cihelna Ve Studených. Zde bude vybudována malá oáza klidu.