Rybičkova skála

Lokalita se nachází přibližně 1 km od Neslovic. Jedná se o nesouvislé skalní defilé v zářezu Neslovického potoka, vlevo od komuniace spojující Neslovice se Zbýšovem. V úzkém kaňonovitém údolí Neslovického potoka se nachází řada přirozených výchozů arkozovitých pískovců svrchního cyklu padochovského souvrství s polohami písčitých, částečně slídnatých jílovců, nevhodných pro zachování fosilního materiálu.

Samotná Rybičková skála se nachází na levém břehu potoka, je přibližně 40 metrů dlouhá, místy až 13 metrů vysoká. Vystupují zde tenčí polohy břidlice našedlé, až hnědošedé barvy, a vrstvy až šedočerných jílovců.

První zmínky o lokalitě podal D.Štúr, který uvedl nálezy rybí šupiny a koprolisty už v roce 1868. V letech 1878 – 1880 byly známy bohaté nálezy zbytků ryb. Tyto nálezy daly jméno lokalitě Rybičková skála.

Ve zprávě z roku 1944 uvádí Švestka, že Rybičková skála je rozdělena na pět stejně mocných horizontů s obsahem tmavých i světlých břidlic, také tence vrstevnatých jílovců. Svrchní horizonty jsou paleontologicky méně bohaté, nejspodnější pátá vrstva podle nálezů ryb je nejbohatší.

Počátkem 50. let Augusta uvádí další nálezy z Rybičkové skály a shrnuje složení floristického společenstva.

Faunistické společenstvo je podle Augusty tvořeno ojedinělými šupinami paprskoploutvých ryb a trny akantodií.

V roce 2002 byl v rámci nových paleontologicko – stratigrafických výzkumů zahájen rozsáhlý výzkum Rybičkové skály.

Z východní okrajové části odkryvu a z místa asi 300 m jižněji byl získán materiál přibližně 200 kusů paprskoploutvých ryb a hmyzí křídlo.

Rybičková skála je v současnosti označena jako chráněný přírodní výtvor, avšak informace o důvodu ochrany Rybičkové skály chybí.

Lokalita je dobře známa amatérským sběračům a stopy jejich činnosti jsoou patrné.

13115302_1038651302851312_338008811_n

Rybičkova skála

 

IMG_0042

Rozcestník k Rybičkové skále

Zima 8.1.2017 029Informační tabule u rybičkové skály

 

Lávka k Rybičkové skále

Lávka k Rybičkové skále

V roce 2015 pro vás členové Vlastivědného spolku Zbýšov zhotovili lávku a cyklostezku, která vás zavede přímo k Rybičkové skále. Zde si můžete odpočinout a pokračovat dále v cestě.