Studánka Barborka

Oblast Barbory a obnovená studánka Barborka

Na Barboře se dne 11.února 1862 narodil významný občan pan Václav Čapek, pozdější třídní učitel v Oslavanech. Vedle své profese se zabýval přírodními vědami a archeologií. Hlavním oborem byla pro Václava Čapka ornitologie a výzkumy zvířeny z doby diluviální. Zajímal se především o způsob života a rozmnožování kukaček. Svou velikou péčí o ptactvo si získal v kruhu ornitologů název „Otec ptactva“ Výsledky svých celoživotních pozorování a nálezů 1500 vajíček a mláďat kukaček  uložil ve více než 110 článcích a větších pracích, které uveřejnil v různých odborných časopisech českých, německých a maďarských. Přednášel na různých spolcích, na mezinárodním sjezdu ornitologů v Berlíně v  roce 1910 , a na sjezdu přírodozpytců v Praze v roce 1914. Byl jmenován dopisujícím členem ornitologické centrály v Budapešti, členem mezinárodního ornitologického komitétu a zakládajícím členem přírodovědeckého klubu v Prostějově. Jeho obrovským zájmem byly výzkumy zvířeny z doby diluviální. Různé vědecké ústavy mu posílaly k určování vykopávky, hlavně kosti z doby diluviální.

Václav Čapek se věnoval také archeologii. Byl průkopníkem archeologických výzkumů v Oslavanech, Zbýšově a také na Jiřní Moravě.

barborka

V prostoru Barborky byla po staletí využívána studánka na Barboře. Zbouráním budovy bývalého dolu  Barbora a založením zahrádkářské kolonie v roce 1970 tato studánka zarostla a postupně zcela zanikla. V roce 2012 vyvolal předseda zbýšovské pobočky vlastivědného spolku, pan Karel Novotný, zájem o obnovení této studánky. Se skupinou mladých chlaců ze zbýšovské školy dokázali studánku najít, obnovit a zpřístupnit veřejnosti. Studánka má kamenný portálek a je 1,5 m hluboká.

017  001

V prostoru studánky Barborka je i místo k příjemnému posezení a informační panel pana Václava Čapka.

Barborka v zimě

Tato skupina obnovila také přístup k „Dopravní štole“ pod Anenskou. Má kamenný portál a je zde cedule s nejduležitějšími údaji.

 020